#6

follie

Achter het landschap van Friesland zit een bijzonder, boeiend verhaal. Een verhaal over de strijd tegen het water, het bewerken van het land en de vergezichten van luchten met wolken. Maar dit “rijke” Friese landschap veranderd onder invloed van de economie. Schaalvergroting in de landbouw, nieuwe infrastructuur, uitbreidingen van steden en dorpen. Hoeveel ruimte kunnen of willen we hier voor benutten? Hebben we wel ruimte genoeg?  Hoe kunnen we de bevolking betrekken bij deze discussie? Hoe kunnen we de bewustwording hierover bevorderen? Hier is, in opdracht van atelier Fryslân, getracht een antwoord voor te vinden. Een mobiel observatorium: “het Friese landschap komt naar je toe” dat was de ambitie van het atelier. Het resultaat drie verplaatsbare folly’s: wetter, lân en loft, uitgevoerd in hout en wilgentakken. Spelen met de zintuigen, dat is de basis van het ontwerp. De wilg die het landschap omkaderd, zorgt hier voor de inkaderring van het uitzicht en het licht.  Door niet alleen te zien maar ook door te horen, ruiken en voelen wordt het verhaal van het landschap verteld. De vraag blijft natuurlijk wat kun of wil jij er aandoen?

< vorige realisatie volgende realisatie >