#4

Speeltoestel

In opdracht van het projectteam Homo Ludens, de spelende mens, is gezocht naar een architectonische blikvanger die als oriëntatiepunt kan dienen te midden van de grote variatie aan speelobjecten. Het project Homo Ludens richt zich op het realiseren van unieke locaties, waar kinderen spelenderwijs en gebruikmakend van hun eigen fantasie dingen kunnen ontdekken en kennis maken met kunst en wetenschap. Alle tentoongestelde speelobjecten zijn de resultaten van kunstenaars/ontwerpers en wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de stimulering van beweging bij de jonge spelende mens.

Het project zal plaats vinden in de zomer van 2009 op de Groene Ster. De Groene Ster bestaat momenteel uit een glooiende landschap met ruime grasvlaktes en prachtige boompartijen, die uitnodigen tot een avontuurlijke tocht. Het concept voor het ontwerp; de boomhut, gaat uit van een bestaande speelmogelijkheid die het eiland te bieden heeft. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het speeltoestel de landschappelijke waarde van het gebied niet mag aantasten: Het tijdelijke karakter van het project mag geen eeuwige schade met zich mee brengen. Daarom is er gekozen om grote graafwerkzaamheden ten behoeve van funderingen te voorkomen en de bestaande rijke variantie in beplanting te beheren. Hoewel het niet als randvoorwaarde is meegegeven, zou ook de veiligheid van de spelende mens gewaarborgt moeten worden .

De eenvoud en de omkering hebben als leidraad gedient voor het ontwerpproces. Niet de hut in de boom, maar de boom in de hut. Als basis dient een platte grafische boom, die refereert naar de bestaande monumetale bomen op het eiland. De hut, die door de verhouding meer als een toren zal worden ervaren, brengt de bezoeker veilig naar de kruin van de boom. De takken van de boom nodigen de bezoeker uit te klimmen en te zoeken naar een eigen schuilplaats. De wanden van de toren zijn voorzien van gaten in de vorm van bladeren en zorgen voor een grote varatie aan uitzichten. Tenslotte kunnen de takken die zich buiten de hut bevinden als rustplek dienen voor de op het eiland aanwezige vogels. Hierdoor worteld de boom zonder wortels zich toch in zijn natuurlijke omgeving.

< vorige realisatie volgende realisatie >